Køtiden inn til Bergen halvert etter økte bompriser i rushtiden

[04. Aug.] Hegnar.no
Man har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, sier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten…

Køtiden inn til Bergen halvert etter økte bompriser i rushtiden

Publisert fredag 4. august


Foto: Hegnar
I Bergen er køtiden på innfartsårene halvert og antallet biler redusert i rushtiden etter at bompengesatsen økte fra 25 til 45 kroner i februar 2016.
Hensikten med den økte avgiften var å redusere utslipp fra biltrafikk og bedre luftkvaliteten. Det var også et mål å redusere køproblemer og reisetid. Utenom rushtiden ble bompengesatsen redusert fra 25 til 19 kroner.
…sier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet…
Artikkelen har ca. 150 ord.
Nøkkelord: Norges Handelshøyskole Økonomi
Les mer hos Hegnar
PH News

Siste nytt:

Jobbdirekte.no