Norge har fått sitt første bølgekraftverk som leverer strøm til kraftnettet. Slik virker det

Om noen år vil vi komme ned i en pris på linje med vindkraft (illustrasjon) , sier konsernsjefen.

Norge har fått sitt første bølgekraftverk som leverer strøm til kraftnettet. Slik virker det

Publisert tirsdag 13. juni

Om noen år vil vi komme ned i en pris på linje med vindkraft, sier konsernsjefen.
Et fullskala pilotanlegg for bølgekraft utenfor Runde er nå koblet inn på strømnettet.
Bøyene beveger seg opp og ned i bølgene rundt et 30 meter langt rør, forsynt med et stempel som holder 400 tonn vann i ro. Bevegelsesenergien omdannes via hydraulikk til elektrisitet i en generator. Strøm går via spesialkabel til havbunnstransformator og videre inn på kraftnettet.
…forankret til havbunnen med fire elastiske tau.
Artikkelen har ca. 580 ord.
Nøkkelord: Økonomi Konsernsjefen
Les mer hos TU
PH News

Siste nytt:

Jobbdirekte.no